ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ฝ่ายประกันอุบัติเหตุนักเรียน PA )

รายละเอียดงาน
– ดำเนินการพิจารณารับประกันเพื่อออกกรมธรรม์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการบริการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้เครื่องสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE Word,Excel ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพิจารณาด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่คัดกรองลูกค้า

รายละเอียดงาน

– โทรคัดกรองงานโทรศัพท์ในส่วนต่างๆ
– สนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า
– และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พูดจาฉะฉาน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • รักงานบริการ
 • เป็นงานด้านการโทรศัพท์โดยตรง
 • หากมีความรู้ด้านสาธารณสุข หรือเกี่ยวกับโรค (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ(เขตสายไหม)หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

– บันทึกบัญชี ปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน
– อัพโหลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร
– อัพโหลดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำส่งสรรพากร
– จัดทำแฟ้มรายเดือน (สรุปรายละเอียดบัญชีต่างๆ,รายการแยกประเภท)
– บันทึกเงินเดือนค่าตอบแทนประจำเดือน
– บันทึกบัญชี เคลียร์บัญชีเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
– ตรวจเอกสารการบันทึกบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
 • อัตราค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
 • มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พยาบาลพิจารณาสินไหม ( Nurse – Claims Assessor )

รายละเอียดงาน

– พิจารณาการเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพตามเงื่อนไขสัญญา
– ชี้แจง และอธิบายข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับเงื่อนไข และผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนขาย
– คำนวณความคุ้มครองค่าชดเชยการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์
– ปฏิบัติงานด้าน Fax Claim (มีการสลับเวรในวันหยุดเสาร์ หรืออาทิตย์ในหน่วยงาน)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ชี้แจง และอธิบายข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับเงื่อนไข และผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนขาย
 • คำนวณความคุ้มครองค่าชดเชยการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของกรมธรรม์
 • หากมีประสบการณ์ด้านพิจารณารับประกันในธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน

– สนับสนุนให้บริการระบบงานแก้ปัญหาด้านพัฒนาระบบต่างๆให้กับผู้ใช้งาน
– เขียนพัฒนาและปรับปรุงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
– ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้รับมอบหมายและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
และมีคุณภาพ
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาจนลุล่วง
– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม  ASP.net, VB.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL.Server ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ขยัน  กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(กรุงเทพ)

      ********ผู้สมัครต้องนำ PORTFOLIO  มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน********

Business Analysis

รายละเอียดงาน
– ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม
– ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถได้ตรงตาม Software Requirement Specification (SRS) และ Change Request (SCR)
– ทดสอบและรันผลการทดสอบบน Test environment
– รายงานผลการปฏิบัติงาน (Defect Report) และจัดทำเอกสารต่างๆตามกระบวนมาตรฐานของบริษัท
– ทำงานร่วมกับ Developer,Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ทันตามกำหนด
– ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (ประสบการณ์ 2-5 ปี)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบสินทรัพย์สิน

รายละเอียดงาน

– จัดทำเอกสารด้านบัญชี ทรัพย์สินของบริษัท
– จัดทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิปริญญาตรีการจัดการ หรือ บัญชี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สิน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– จัดการด้าน  HRM และ HRD
– เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานบุคคลมา(อย่างน้อย 5 ปี )
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

นิติกร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารด้านกฏหมายและการจัดการเอกสารได้ดี
– มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรอง มีความละเอียดรอบคอบ
– จัดเอกสารเกี่ยวกับคดีความ
– ประสานงานติดตามความคืบหน้าของคดีความ
– คัดเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– ร่างจดหมายและตรวจสอบเอกสาร
– ร่างสัญญาต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิป.ตรี ทุกสาขารัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ / นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  ประจำสาขาสายไหม 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

– ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์
– เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา
– เปรียบเทียบราคารายละเอียดและวันที่ส่งมอบเพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เบี้ยประกันภัย (ฝ่ายการจัดการเบี้ยประกันภัย )

รายละเอียดงาน
– จัดทำเอกสารค่าจ่ายต่างๆเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย
– จัดทำรายงานส่งลูกค้า และหน่วยงานภายนอก
– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอก
– งานอื่นๆที่ได้รัยมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้เครื่องสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
 • สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE Word,Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีน้ำใจ และมีใจรักการเรียนรู้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ Call Center

รายละเอียดงาน

– ให้บริการตอบคำถามและเอื้ออำนวยส่งต่อประสานงานด้านต่างๆให้กับลูกค้า
– รับผิดชอบการรับโทรศัพท์ Call Center โอนสายไปยังแผนกต่างๆให้กับลูกค้า
– ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอก
– ให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
 • พูดภาษาไทยชัดเจน
 • มีใจรักงานขายและบริการ
 • สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทนแรงกดดันจากลูกค้าได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีน้ำใจ และมีใจรักการเรียนรู้
 • สามารถเข้ากะ (กลางคืน) ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)   ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน

– จัดเก็บเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 – ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้

ร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


 

 

 


ขอสมัครตำแหน่ง