มูลนิธิยิ้มสยาม มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้าน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่11 กุมภาพันธ์ 2561.ที่ผ่านมา มูลนิธิยิ้มสยาม โดยท่านประธาน คณะท่านผู้บริหาร และ พี่น้องสยามสไมล์ที่มีเมตตาจิตทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือ เหตุไฟไหม้บ้านของ คุณกรแก้ว พลเผือก MA สาขา ปราจีนบุรี นั้น.
ทาง มูลนิธิ ได้ไปเยี่ยม ให้กำลังใจและส่งมอบเงิน ที่ร่วมกันบริจาคเข้ามา
– ท่านประธาน อปช. มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท
– มธ.ยิ้มสยาม 10,000 บาท 
– คณะผู้บริหาร เพื่อนพี่น้อง ฝ่ายการตลาด ผอ.สาขา ผอ.พท. สยามสไมล์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ และ ส่วนงาน สำนักงานใหญ่อีกจำนวน 48,670 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,470 บาท
ขอกราบขอบพระคุณเมตตาจิตที่ท่านมีต่อพี่น้องสยามสไมล์ ที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ ขอบุญกุศลส่งผลให้ท่าน สุขกายสบายใจปราศจากทุกข์ภัยใดๆ