มูลนิธิยิ้มสยาม ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของใช้ให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณณัฐญา สิทธิสม ในนามเลขานุการ มูลนิธิยิ้มสยาม และคุณนกศร ชัยวงค์คำ และทีมงานได้ร่วมให้กำลังใจน้องๆ อีกทั้ง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของใช้จำเป็นให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์