มูลนิธิยิ้มสยามได้มีการระดมทุน และสิ่งของจำเป็น

 

ในวันที่ 29 ธันวาคม มูลนิธิยิ้มสยามได้มีการระดมทุน และสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์เล่าเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบแก่เด็กๆในถิ่นทุรกันดาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆ