โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

ในวันที่ 28 พ.ย 2560 ผอ.พท ได้ไปมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนชุมชนบ้านลาด

โรงเรียนบ้านโพนแพง จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ