ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มูลินิธิยิ้มสยามร่วมกับชมรมประกันภัยสกลนคร

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มูลินิธิยิ้มสยามร่วมกับชมรมประกันภัยสกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเป็นสื่อกลางในการประสานให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสกลนคร

ทุกๆพื้นที่ผ่านวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกัน