กิจกรรมมอบทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ ยิ้มสยาม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ ยิ้มสยาม

“ ภายใต้โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ” โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชน คุณชลัช ชัยวงค์คำ และคณะตัวแทนในนามมูลนิธิ ยิ้มสยาม มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านกองจูน หมู่ 11 ต.ภูดา อ.บัว จ.น่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากน้องๆมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคณะ โดยมี ผ.อ.วิชาญ ใบยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองจูน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี ภายในโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน ครูทั้งหมด 7 คน นอกจากนี้ทางคณะได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การมอบทุนการศึกษา, มอบเสื้อผ้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน ,จัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ นอกจากนี้คุณชลัช ชัยวงค์คำ ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพของน้องๆพร้อมจัดมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจและรักการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป